logo-ekonomija

Izrada seminarskih radova – sve što treba da znate da napišete kvalitetan rad

Izrada seminarskih radova – sve što treba da znate da napišete kvalitetan rad

Izrada seminarskih i diplomskih radova za studente neretko deluje komplikovano. S druge strane, pisanje radova može biti jednostavno, ako znate pravila pisanja . U daljem tekstu objasnićemo postupak i kako treba da izgleda profesionalna izrada seminarskih radova za sve fakultete.

Odakle početi pisanje diplomskih i seminarskih radova?

Izrada svih vrsta radova počinje od odgovarajuće teme. U nekim slučajevima dobijate temu koja nije u skladu s vašim interesovanjima, ali bez obzira na to, izrada svih vrsta seminarskih radova nije komplikovana. U mom slučaju, to se posebno odnosi na pisanje radova iz oblasti ekonomije.

Da biste dobili željenu temu za seminarski ili diplomski rad, preporučujem da se posavetujete sa profesorom. Time ćete pokazati inicijativu i sebi olakšati pisanje. S druge strane, najpre je najvažnije da razmislite o izboru teme.

Kako odabrati temu za seminarski i diplomski rad?

Kada je u pitanju izrada diplomskih i seminarskih radova postoje određene smernice kojih se treba držati. Ovo se odnosi samo ukoliko imate mogućnost da sami odaberete temu.

 • Razmislite da li je tema naučno utemeljena i vredna istraživanja
 • Dostupnost literature i naučnih izvora
 • Hoćete li naučiti nešto novo?
 • Odaberite temu za seminarski koja vam kasnije može pomoći prilikom izrade diplomskih i master radova.

Kako izgleda struktura seminarskih i diplomskih radova?

Bilo da su pitanju seminarski, diplomski ili master radovi, sve počinje od pravilne strukture. Na taj način ćete imati jasan pregled celokupnog rada. Imajte na umu da je ovo osnovna postavka radova i tek posle detaljnog istraživanja, znaćete kako vaš rad treba da izgleda.

Primer konstrukcije seminarskog rada najčešće izgleda ovako: 

 • Uvod
 • Metodologija – nije nužna kada su u pitanju seminarski radovi, ali je obavezna za diplomske i master radove
 • Isticanje važnih pojmova
 • Pristup problemu
 • Suština problema
 • Uvezivanje naučnih činjenica s pojmovima ili događajima
 • Rešenje problema
 • Zaključak
 • Literatura
 • Dodatno – slike ili grafikoni ako ste ih koristili, ali nije uvek obavezno

Treba istaći da je struktura radova promenjiva i najviše zavisi od teme. To ćete i sami uvideti tokom istraživanja. 

Istraživanje literature za radove iz svih oblasti

Dugogodišnje iskustvo u pisanju istraživačkih radova mi je pokazalo istraživanje oduzima najviše vremena. U pojedinim slučajevima literaturu možete lako naći, ali ne zaboravite da sav sadržaj treba pažljivo da pročitate. Samo na taj način ćete razumeti temu o kojoj pišete.

Pošto pominjemo literaturu i izvore, odmah na pominjem da Wikipedia nije relevantna izvor! Najkvalitetnija izrada seminarskih radova zahteva pozivanje na naučne radove.

Čak i ako se ne slažete s tvrdnjama drugih naučnika i imate drugačije mišljenje, stavljate do znanja da ste detaljno istražili temu.

Izvori i literatura za izradu radova iz svih oblasti su:

 • Naučna dela priznatnih naučnika
 • Enciklopedije i udžbenici
 • Doktorske disertacije
 • Arhivski podaci
 • Zakoni i regulative
 • Novinski članci – samo za određene teme i u dogovoru sa profesorom
 • Internet – samo državne i međunarodno priznate institucije

Iz svega navedenog se jasno vidi da imate brojne resurse na raspolaganju.

Kako i gde da naći literaturu za pisanje seminarskih radova?

Pored pomenutih izvora, literaturu možete naći i na drugačije načine:

 • Odlazak u biblioteku
 • Odlazak u arhivu
 • Odlazak u muzej
 • Pozajmljivanje knjiga i radova od profesora

Pre posete bilo kojoj ustanovi, proverite da li postoje elektronski katalozi na njihovim sajtovima. To će vam znatno uštedeti vreme.

Osim toga, praksa je pokazala da mnogi studenti prikupljaju relevantnu dokumentaciju i fotografišu najvažnije delove, a pišu kod kuće. Iako je ovo danas čest metod rada, ne znači da je dozvoljen. Na vama je da vidite šta vam je praktičnije.

Kako se navode izvori za seminarski rad?

Citiranje literature u naučnim radovima je ključno za kvalitetan rad. Izuzetno je važno da tokom prekucavanja pasusa ili rečenica navodite tačne izvore. O navođenju literature i stilovima sam već pisala, važno je da kod svakog preuzetog tekst zapišete odakle potiče.

Navođenje literature mora biti istovetno u kompletnom radu. Ne možete koristiti različite stilove za svaku stranicu. Osim toga, stil citiranja se može razlikovati od fakulteta do fakulteta.

Seminarski i diplomski rad – stil i formatiranje

Postoje pravila kojih se morate pridržavati prilikom izrade seminarskih radova. Kao i u prethodnom delu, to može biti drugačije na svakom fakultetu. 

Međutim, postoje opšte prihvaćena pravila, a to su:

 • Veličina fonta je 12
 • Najčešći font koji se koristi je Times New Roman (u obzir dolaze još neki, ali držite se pomenutog)
 • Podnaslovi treba da budu postavljeni kao H1, H2, H3 itd.
 • Sadržaj, uvod, zaključak i literatura ne treba da budu numerisani
 • Poravnanje teksta (justified)
 • Uvučena rečenica svakog pasus 1,27 cm
 • Format stranice A4
 • Margina da iznosi 2,54 cm sa svake strane
 • Razmak između linija 10pt
 • Razmak pasusa 1,5 linija
 • Numeracija stranica je obavezna, uz izostavljanje početne stranice

Kako treba da izgleda prva stranica seminarskog rada?

Što se tiče početne stranice, ona treba da sadrži sledeće podatke:

 • Naziv ustanove ili univerziteta
 • Naziv predmeta
 • Oznaku koji je rad u pitanju
 • Ime profesora (mentora)
 • Ime studenta i broj indeksa
 • Adresa fakulteta i datum

Stranica sadržaja za seminarski i diplomski rad

Ova stranice se nalazi odmah posle naslovne i veoma jednostavno se pravi. U Word-u kliknite na dugme References, pa Table of Contents i birajte stil. Tako ćete automatski dobiti ceo sadržaj seminarskog rada. 

Kako se obeležava literatura u seminarskom radu?

Ubacivanje se može raditi na različite načine. Od propisa i pravila, zavisi da li ćete koristiti harvardski, oksfordski ili vankuverski stil. U zavisnosti od stila, literatura će biti poređenja abecednim ili azbučnim redom.

Originalnost seminarskog rada – provera plagijata

Svaki diplomski ili seminarski rad mora biti unikatan. Originalna i autentična izrada seminarskih radova je ključna, jer mnogi fakulteti koriste programe za proveru plagijata

Ako smatrate da će vam kupovina gotovih radova pomoći, preporučujem da pročitate zašto nije pametno da kupite gotov seminarski, diplomski ili master rad.

Kao stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u pisanju svih vrsta radova, garantujem da će svaki seminarski radi biti kvalitetno i pravilno napisan

Ako vam je potrebna pomoć pri izradi diplomskih i seminarskih radova iz oblasti ekonomije, stojim vam na raspolaganju. Pišite mi na mejl ekonomija4you@gmail.com ili me pozovite +38164 4200 033.

Foto: Unsplash.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *